Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Thủ tục hành chính Kiểm định phương tiện PCCC Công tác kiểm định phương tiện Phòng cháy và chữa cháy

Công tác kiểm định phương tiện Phòng cháy và chữa cháy

Email In PDF.

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 - 4 - 2003 của Chính phủ  quy định về công tác kiểm định như sau (Mục 4, 5, 6 Điều 39):

I. Quy định về công tác kiểm định:

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 - 4 - 2003 của Chính phủ  quy định về công tác kiểm định như sau (Mục 4, 5, 6 Điều 39):

1.1 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy;

b) Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.    

1.2 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an.

1.3 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy hoán cải trong nước phải được phép của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền và phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an.

II. Nội dung, phương thức và thủ tục kiểm định ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy:

Mục XX - Thông tư­  Số 04 /2004/TT-BCA ngày  31 tháng  3  năm 2004 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định về Nội dung, phương thức và thủ tục kiểm định ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy như sau:

1. Nội dung kiểm định :

a) Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

b) Kiểm định các thông số kỹ thuật liên quan đến chất l­ượng ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy.

2. Phương thức kiểm định:

a) Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

b) Kiểm tra chủng loại, mẫu mã;

c) Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phư­ơng pháp lấy mẫu xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định mẫu không quá 5% số lượng ph­ương tiện cần kiểm định, nh­ưng không ít hơn 10 mẫu; tr­ường hợp số lượng phư­ơng tiện cần kiểm định dư­ới 10 thì kiểm định toàn bộ;

d) Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC20 Phụ lục 1 Thông tư Số 04 /2004/TT-BCA ngày  31 tháng  3  năm 2004;

đ) Cấp "Giấy chứng nhận kiểm định" theo mẫu PC21 Phụ lục 1 hoặc dán tem, đóng dấu  kiểm định theo mẫu PC 22 Phụ lục 1 Thông t­ư Số 04 /2004/TT-BCA ngày  31 tháng  3  năm 2004.

4. Thủ tục kiểm định:

a) Hồ sơ đề nghị kiểm định gồm:

- Đơn đề nghị kiểm định của chủ ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC 23 Phụ lục 1 Thông t­ư Số 04 /2004/TT-BCA ngày  31 tháng  3  năm 2004;

- Các tài liệu kỹ thuật của phư­ơng tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Chứng nhận chất l­ượng ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Chứng nhận xuất xư­ởng của ph­ương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nư­ớc ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

b) Chủ ph­ương tiện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ và cung cấp mẫu ph­ương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

 

 

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Video PCCC

Tiêu điểm

 

Tình hình cháy, nổ và công tác cứu nạn, cứu hộ tháng 3

Tháng 3/2015, trên địa bàn cả nước xảy ra 286 vụ cháy, làm 4 người ch...

 

Một số phương pháp kiểm tra phát hiện và biện pháp khắc phục đối với những vi phạm, thiếu sót thường gặp về công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà cao tầng

Trong quá trình hoạt động các nhà cao tầng luôn tiềm ẩn những nguy cơ g...

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Năm 2014 lực luợng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, ...

 

Nguy hiểm gây cháy, nổ từ hàn, cắt kim loại và một số biện pháp đề phòng

Trong quá trình hàn, cắt kim loại luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây cháy, ...

 

Cục cảnh sát PCCC & CNCH và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tổ chức tổng kết công tác phối hợp năm 2014, triển khai công tác phối hợp năm 2015

Chiều ngày 30/1/2015 tại Văn phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolime...