Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home Thông tin, Hoạt động Tin trong nước Xã hội hoá công tác phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới

Xã hội hoá công tác phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới

Email In PDF.

 

Đăng Tạp chí Khoa học và Giáo dục PCCC, tháng 12/2008

Trong mọi nhiệm vụ của Cách mạng, nhân dân có vai trò vô cùng quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Không có lực lượng của nhân dân thì việc nhỏ mấy, dễ mấy cũng không xong, có lực lượng của nhân dân thì việc khó mấy, to mấy làm cũng được". Đối với công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cũng vậy. Trong lịch sử phát triển của lực lượng, Cảnh sát PCCC đã luôn biết dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng để thực hiện thắng lợi công tác PCCC, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Lực lượng Cảnh sát PCCC chính thức được thành lập từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC (04/10/1961). Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cảnh sát PCCC đã luôn đi sát, gắn bó với nhân dân, làm công tác dân vận ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia các phong trào PCCC. Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, hình ảnh người chiến sĩ chữa cháy áo bạt, mũ đồng xông pha trong khói lửa đã in sâu trong tâm chí của nhiều người dân. Khi im tiếng súng, những cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC lại đến từng ngõ xóm, phố phường vận động và hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác PCCC, góp phần làm dấy lên phong trào "phòng gian, phòng hoả, phòng không", phong trào "làm bếp an toàn", "đội thiếu niên chim xanh"... sôi nổi suốt trong thời gian này. Và từ đó, công tác PCCC đã thực sự ăn sâu bám rễ trong nhân dân, hình thành phong trào toàn dân PCCC. Trong "mưa bom, bão đạn", quần chúng đã sát cánh cùng lực lượng Cảnh sát PCCC không quản hy sinh, mưu trí, dũng cảm dập tắt hàng ngàn đám cháy lớn nhỏ, bảo vệ hàng ngàn nóc nhà, hàng vạn tấn lương thực, vũ khí đạn dược, xăng dầu... phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng miền Bắc XHCN và chi viện cho tiền tuyến miền Nam đánh Mỹ.

Trong tình hình mới, với nhiệm vụ mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân, góp sức thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mục tiêu công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng PCCC là từng bước xã hội hóa công tác PCCC phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC, Cảnh sát PCCC đã kịp thời nắm bắt những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với công tác PCCC, chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Chỉ thị 175/TTg ngày 31/5/1991, Chỉ thị 237/TTg ngày 19/4/1996 về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác PCCC và Quyết định số 369/TTg ngày 4/6/1996 lấy ngày 4/10 hàng năm là "Ngày PCCC toàn dân". Cũng trong thời gian này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nay là Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-BNV (C11) ngày 21/4/1998 quy định về chế độ huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC quần chúng. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đồng thời thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển cả về chất và lượng. Đến nay Cảnh sát PCCC cả nước đã xây dựng được 81.551 đội PCCC cơ sở và dân phòng với 848.381 đội viên làm nòng cốt trong phong trào PCCC ở cơ sở. Hằng năm, lực lượng này đã phát hiện và dập tắt kịp thời khoảng trên 60% tổng số vụ cháy xảy ra, ngăn chặn cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, góp phần cùng lực lượng Cảnh sát PCCC bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân, bảo vệ thành quả XHCN.

Ngày 29/6/2001, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nguyên tắc công tác phòng cháy và chữa cháy được thể hiện rõ trong Luật Phòng cháy và chữa cháy là: Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC, trong hoạt động PCCC lấy phòng ngừa là chính và mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ. Luật cũng quy định lấy ngày 4/10 hằng năm là "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy". Điều đó đồng nghĩa với việc phải tích cực đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC, xây dựng phong trào quần chúng PCCC, làm tốt việc PCCC từ mỗi gia đình, thôn, ấp, bản, tổ dân phố mà đỉnh cao của phong trào là các hoạt động trong “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” – 4/10 hằng năm.

Tiếp tục phát huy thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát PCCC trong công tác xây dựng phong trào quần chúng PCCC, trong những năm đổi mới, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm thúc đẩy quá trình xã hội hóa công tác PCCC như chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC, nâng cao ý thức, trách nhiệm PCCC cho đông đảo nhân dân; nghiên cứu, hướng dẫn các cấp, các ngành nhiều hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong công tác PCCC; tích cực tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy"; "Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ"; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan như tổ chức ngày hội “Toàn dân học tập, tìm hiểu về công tác PCCC”; đẩy mạnh phong trào xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về PCCC; phong trào củng cố, xây dựng lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở... Nhờ đó đã làm chuyển biến cơ bản nhận thức của các cấp, các ngành trong công tác PCCC. Chỉ tính sau 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, các cơ quan thông tin đại chúng đã đăng phát 9.735 tin bài, hàng trăm phóng sự truyền hình về PCCC, so với cùng kỳ 5 năm trước số tin bài tăng 59,7%; mỗi năm bồi dưỡng và nhân rộng được hàng trăm đơn vị điển hình tiến tiến về PCCC, tổ chức cho gần 70.000 đơn vị và trên 40.000 hộ gia đình và hộ kinh doanh trong các chợ, trung tâm thương mại ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC... nên trong khi nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng, nguy cơ cháy luôn tiềm ẩn thì số vụ cháy đã được kiềm chế, đặc biệt số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng được kiềm chế ở mức từ 1 đến 1,5% so với tổng số vụ cháy xảy ra (trong khi thiệt hại do các vụ cháy lớn gây ra thường chiếm từ 80 đến 90% tổng thiệt hại); cháy do sơ suất giảm 5,75%, cháy do vi phạm quy định về PCCC và quy trình kỹ thuật giảm 3,37%.

Với những nỗ lực trên, công tác PCCC đã và đang được từng bước xã hội hóa. Một bộ phận lớn cơ sở và người dân đã xác định được quyền lợi và nghĩa vụ trong việc thực hiện công tác PCCC; nhiều ngành, địa phương đã chủ động bố trí kinh phí cho công tác PCCC, nhân dân đã tự phá rỡ, giải toả tạo khoảng cách an toàn, làm đường cho xe chữa cháy tiếp cận khu dân cư dễ cháy, đóng góp kinh phí mua sắm trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy, thực hiện nghiêm quy định an toàn PCCC tại nơi làm việc, nơi sinh sống; tham gia tích cực vào các hoạt động PCCC với nhiều việc làm tốt, kinh nghiệm hay trong công tác PCCC như mô hình “cụm công nghiệp an toàn PCCC” của Hải Phòng; ấp an toàn PCCC của Tiền Giang; nhiều nơi còn khó khăn như một xã miền núi của Sơn La cũng đã vận động mỗi hộ gia đình có một người tham gia vào đội PCCC để giúp nhau mỗi khi có cháy xảy ra...

Trong phong trào toàn dân PCCC đã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng điển hình như gương anh Vi Văn Nam ở Hà Tĩnh, anh Nguyễn Thành Long ở thành phố Hồ Chí Minh đã không quản hy sinh, dũng cảm lao vào đám cháy, dập lửa, cứu người bị nạn trong đám cháy... Hành động dũng cảm đó đã gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận báo chí và nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng PCCC còn một số khó khăn, bất cập, đó là: một bộ phận cơ sở và nhân dân chưa thực sự tự giác trong việc thực hiện các quy định an toàn PCCC, còn ỷ lại cho lực lượng Cảnh sát PCCC, do đó số vụ cháy do sơ suất, bất cẩn trong việc sử dụng lửa, điện, xăng dầu, khí đốt vẫn chiếm tới trên 60% tổng số vụ cháy xảy ra hằng năm. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là các cơ sở tư nhân và 100% vốn nước ngoài chưa quan tâm đầy đủ đến công tác PCCC, thể hiện ở việc thiếu kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định an toàn PCCC, không khắc phục hoặc khắc phục không triệt để những thiếu sót trong công tác PCCC. Việc tổ chức và duy trì hoạt động cho lực lượng PCCC quần chúng, nhất là lực lượng dân phòng còn nhiều khó khăn, chưa đúng theo quy định của Luật PCCC do đó vẫn để xảy ra cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng. Về phía lực lượng PCCC, biên chế cán bộ chuyên trách công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào của các địa phương còn thiếu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác này.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xã hội hóa công tác PCCC, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC cần tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC, làm cho nhân dân thấy được nguy cơ, nguyên nhân gây cháy và tác hại do cháy gây ra và tác dụng của công tác PCCC, đầu tư cho các hoạt động; hướng dẫn các biện pháp, giải pháp thực hiện công tác PCCC; tuyên truyền về trách nhiệm PCCC của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tiến tới hình thành tinh thần hoàn toàn tự giác trong việc PCCC của từng cơ sở, từng người dân; biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt trong phong trào quần chúng PCCC. Để làm tốt việc này, lực lượng Cảnh sát PCCC cần phối hợp tốt với các cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan văn hóa thông tin và các cơ quan tuyên truyền của Bộ Công an tích cực tuyên truyền công tác PCCC đặc biệt là vào dịp 4/10 và Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, trong mùa hanh khô hằng năm...

- Tham mưu cho giám đốc Công an đề xuất UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC các cấp; đánh giá thực trạng phong trào quần chúng PCCC; chấn chỉnh công tác PCCC tại những cơ sở trọng điểm về cháy nổ; chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức các đợt kiểm tra nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng.

- Phân cấp nhiệm vụ và tăng cường biên chế cho công an cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ PCCC theo quy định của Luật PCCC.

- Nhân rộng điển hình tiên tiền và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng PCCC; tập trung xây dựng mới các đội dân phòng và PCCC cơ sở ở những khu dân cư và cơ sở trọng điểm. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót về PCCC.

- Phối hợp cùng các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh... tổ chức các hoạt động PCCC thiết thực trong đoàn viên, hội viên; phát động các phong trào PCCC ở khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Video PCCC

Tiêu điểm

 

Tình hình cháy, nổ và công tác cứu nạn, cứu hộ tháng 3

Tháng 3/2015, trên địa bàn cả nước xảy ra 286 vụ cháy, làm 4 người ch...

 

Một số phương pháp kiểm tra phát hiện và biện pháp khắc phục đối với những vi phạm, thiếu sót thường gặp về công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà cao tầng

Trong quá trình hoạt động các nhà cao tầng luôn tiềm ẩn những nguy cơ g...

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Năm 2014 lực luợng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, ...

 

Nguy hiểm gây cháy, nổ từ hàn, cắt kim loại và một số biện pháp đề phòng

Trong quá trình hàn, cắt kim loại luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây cháy, ...

 

Cục cảnh sát PCCC & CNCH và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tổ chức tổng kết công tác phối hợp năm 2014, triển khai công tác phối hợp năm 2015

Chiều ngày 30/1/2015 tại Văn phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolime...