Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 25/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.  Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể...