Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra PCCC toàn quốc năm 2014

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra PCCC toàn quốc năm 2014

Thực hiện Thông tư số 63/2013/TT-BCA ngày 21/11/2013 của Bộ Công an quy định về Điều lệnh kiểm tra của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Chương trình công tác năm 2014 của lực lượng Cảnh sát PCCC, để từng bước nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp vụ cán bộ kiểm tra PCCC, ngày 24/02/2014, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH đã ban hành Kế hoạch số 563/KH-C61-C66 về việc kiểm tra nghiệp vụ cán bộ kiểm tra PCCC của Cảnh sát PCCC tỉnh...