Thứ tư ngày 23 tháng 4 năm 2014
NGÀY 4 THÁNG 10 HÀNG NĂM LÀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Home Văn bản QPPL Thông tư
Thông tư

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh.

Thông tư số 11/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và  Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy.

Hướng dn thi hành Ngh đnh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 ca CP

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Hướng dn thc hin vic cp nước phòng cháy, cha cháy ti đô th và khu công nghip.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL